Agenda pro další postup za účelem dosažení kvalitní pitné vody v Trnové

úkoly 18/6/2015
1 Zjistit účast Trnové ve VOKu Zjistit u vedení VOK stav vstupu plus platby poplatku, nebyl dle informací zaplacen poplatek.
2 povolení umístění přípojky do vodojemu Zjistit u právního zástupce Dobeninů, jestli Trnová zahájila jednání, dle informací nikoli.
3 Stav přípravy stavební dokumentace odbočky Pracovní schůzka s VRV a zjistit skutečný stav přípravy projektů Klínec, Trnová, Klínec/Trnová, zajistit info o reálných termínech
4 Samostatné a společné postupy s Klíncem Kontaktovat starostu a požádat o info, jak sami pokračují v přípravách, zajistit koordanaci postupu ve společné části m.j. podpisem smlouvy o spolupráci na společné části odbočky
5 Zákaz studní Sepsat petici na změnu platného Územního rozhodnutí a umožnit občanům používat studny a vlastní čističky (plus případné další změny).
6 Policejní a soudní zkoumání stavu v Trnové Zjistit u Kriminální policie PZ odp. policajta za vedení spisu Trnová, dovysvětlení stavu ve věci veřejného ohrožení
7 Kompetentnost provozování VaK Prověřit licence všech subdodavatelů pro manipulaci v procesu úpravy vody v Trnové, chybí údajně oprávnění osoby dávkující chemii
8 Vodoprávní úřad Zajistit servisní záznamy úpravny; zajištění procesu přemístění koše; Dodržování plánu finanční obnovy Reinwasseru dodaného na Vodopr. Úřad; Napojení vrtu na vodojem.
9 Společný právník pro občany Trnové Podpis smlouvy s právníkem občanů; Podání individuálních žalob za náhradu škody a zdravotní ujmy.
10 Zajištení dotací na odbočku a na ČOV Schůzka na Kraji s místopředsedou a hejtmanem kvůli momořádné dotaci; Zajistit v preferencích Kraje uvedení na předním místě Trnové ještě před Výzvou MZE; Zažádat v rámci třetí nově připravované výzvy o dotazi ve spolupráci s Krajem.
11 Komunikace s MZE Zahájit úzkou komunikaci s nově institucializovanou komisí pro dohled nad infrastrukturami; Zažádat o audit infrastruktur dle doporučení Kraje.