Čeština :: Русский

Podnět Generálnímu finančnímu ředitelství ČR

Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7
117 22 PRAHA 1

Věc: Podnět k prošetření oprávněnosti stanovení ceny vodného a stočného v obci Trnová a k prověření společností jednajících ve věci vodného a stočného v Trnové, Praha-západ

Vážení zástupci Generálního finančního ředitelství,

žádáme Vás tímto o odborné prošetření neoprávněného stanovení výše ceny vodného a stočného pro rok 2014 v obci Trnová, Praha-západ a následně k prověření společností jednajících jako majitel, nájemce a provozovatel infrastruktur v obci Trnová a jejich možného porušování zákonů České republiky:

1/ S.O.N.Y. International Proprietary Limited se sídlem Global Gateway 20, Rue de la Perle, Providence Mahe, Seychelles
2/ Vodárna Trnová, a.s., IČ: 28231091, se sídlem Praha 4-Lhotka, Čimelická 957/1, PSČ 142 00, která vznikla ze spol.  C.B.C. - Czech Build Company, a.s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 36, IČ: 256 22 412 ze dne 29. listopadu 2007 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení této společnosti odštěpením se a založením nové společnosti Vodárna Trnová, a.s., dle § 220 sb. obchodního zákoník
3/ REINWASSER s.r.o., IČ: 24845647, se sídlem Novákových 970/41, Libeň, 180 00 Praha 8, bývalé sídlo Praha - Lhotka, Čimelická 957/1, okres Praha Hl.m., PSČ 142 00

Náš podnět odůvodňujeme tím, že:

1) Došlo k téměř 100% navýšení z ceny oproti roku 2013 na částku 161,23 Kč včetně DPH za m3, což je neúnosné jak k celkové výši, tak ke skutečnosti, že nejvyšší cena v ČR je v Táboře a činí 104,- Kč za m3.
2) Do ceny jsou zakalkulovány také investiční náklady, které dle právních předpisů nesmí být kalkulovány - mohou být kalkulovány do výše ročních odpisů jako ekonomicky oprávněné náklady.
3) Do ceny jsou zakalkulovány náklady spojené s poškozením infrastruktur předchozím provozovatelem, a které měly být vyřešeny s předchozím provozovatelem na základě předání infrastruktur zpět majiteli.
4) Občanské sdružení Brdy (ČR) se snaží o maximální transparentnost a vyřešení stávající situace, zastupuje zájmy občanů a komunikuje napřímo s uvedenými společnostmi, poukazuje na hlavní problémy a cesty k jejich řešení, bohužel však bez odezvy ze strany výše uvedených společností.

Děkujeme Vám za spolupráci a za kladné vyřešení našeho podnětu.

občanské sdružení "Brdy ČR – žijme lépe"