Čeština :: Русский

Novinky v občanském sdružení
Brdy/ČR

• Přehled kroků pro řešení situace včetně otevřených jednání předáváme zastupitelstvu v Trnové prostřednictvím SNK Čistá Trnová, aby jej dotáhli do finále. I nadále budeme situaci monitorovat, bylo by neodpustitelnou chybou nedotáhnout současný stav do úspěšného konce.

• Tříletá tvrdá práce a boj o objektívní pohled na situaci v Trnové a hlavně o její řešení přináší výsledky. Ve spolupráci s ředitelem KHS středočeského kraje jsme připravili nezávislé na provozovateli odběry, které hned napoprvé ukázaly katastrofální hodnoty baktériií ve vodě. Situaci zaznamenala česká média - viz ZDE. Stav slíbila KHS i nadále nezávisle hlídat, občané budou hlídat období povolení úžívání pitné vody vlastními silami za pomocí certifikovaných laboratoří. Řešení sitace má široký záběr a věříme, že povede konečně ke konkrétním výsledkům a finálnímu řešení.

• Obec Trnová se na přelomu roku stala velice mediálně negativně známou. Přední česká média jsou překvapeny stavem, že při průměrné ceně vodného a stočného v ČR na úrovni 75,- Kč za m3 požaduje zástupce majitele vodovodu v Trnové ze Seychyl částku 162,- Kč za m3. Oprávněnost požadavku v současné době zkoumá na pokyn Generálního finančního ředitelství Specializovaný finanční úřad v Praze, který v lednu zanalyzuje na základě podkladů Reinwasseru oprávněnost položek vstupujících do ceny a stanoví maximální zákonem povolenou výši ceny. Neoprávněné navýšení například ve formě zahrnutých investic, špatné kalkulace celkových odběrů a pod. pak bude předmětem případné vysoké pokuty. Bohužel tento úřad již nebude řešit kvalitu dodávané vody, zdravotní problémy občanů z používání vody a formu komunikace zástupců majitele infrastruktur... Co o nás píší a hovoří média naleznete zde: Deník Metro. Česká rozhlas. Novinky.cz.

• Přejeme všem občanům a obyvatelům Trnové všechno nejlepší v novém roce 2015, ať je pro všechny plný pevného zdraví, zdravého rozumu, rozumného jednání, jednajících nelhostejných lidí a lidských pozitivních vztahů.

• Komunální volby 2014 v Trnové přinesly zajímavé výsledky, které ukázaly zájem občanů Trnové o změny ve vedení obce. Nové zastupitelstvo obce dnes tvoří kromě zástupců předchozího zastupitelstva, pánů Moravčíka, Nezbedy, Jindřicha a Maška, nově také 3 zástupci Čisté Trnové, pánové Vojtěchovský, Kopeckij a Opolecký. Věříme, že jejich fungování bude přínosem jak pro vlastní vedení obce, tak pro efektivní kroky pro vyřešení problémů s infrastrukturou a problémů s kvalitou a cenou vody v Trnové.

• V úterý 5.8.2014 proběhlo ve staré Trnové frézování části staré silnice a příprava na položení nového asfaltového koberce. Práce jsou zastaveny. Chybí dostatek asfaltového základu s možností odfrézování několika centimetrů a nutný zpevněný podklad. Nový povrch za těchto podmínek nevydrží žádnou zátěž a jsou to vyhozené peníze. Kdo je za tento stav odpovědný? Jak se bude tato situace řešit? Zaplatí obec dnes z obecní kasy další 4 miliony na řádnou opravu silnice? Nebo nechá položit asfalt a vydá zákaz vjezdu nákladním automobilům :-) ? Akci předcházely ostré diskuse na téma hazardování s obecními penězi v době potřeby stavby odbočky přivaděče vody, diskuse na téma jak proběhlo výběrové řízení, jaké je celková maximální cena, kdo zajišťuje odborný dozor - zápis z jednání na ZO naleznete zde.

• Sdružení nezávislých kandidátů „ČISTÁ TRNOVÁ - ŽIJME LÉPE!“ postavilo pro volby do zastupitelstva obce Trnová kandidátku, složenou ze starousedlíků i nově příchozích občanů Trnové. V petiční podpisové akci na podporu jejich kandidatury získalo sdružení nemalou podporu našich spoluobčanů. S některými myšlenkami, které chce „ČISTÁ TRNOVÁ - ŽIJME LÉPE!“ prosazovat a naplňovat v příštích letech, je možné se seznámit v předvolebním letáku, který obdrželi všichni obyvatelé Trnové do svých dopisních schránek. Občanské sdružení Brdy ČR bude kandidátku těchto lidí v říjnových volbách podporovat. Seznam kandidátů v abecedním pořadí naleznete zde.

• Ve středu 14.5.2014 proběhlo další veřejné zasedání zastupitelstva obce Trnová, na kterém m.j. proběhla diskuse o aktuálním stavu a možnosti snížení ceny vodného a stočného v Trnové. Více v části Voda Trnová.

• Děkujeme zastupitelům obce, že dne 30.4.2014 zorganizovali ve spolupráci se SDH a Trnovskou krčmou večerní akci pod námětem Pálení čarodějnic. Akce, která proběhla na pozemku vedle obecního úřadu, byla milou příležitostí pro seznámení se sousedy a pro neformální diskuse u sklenice piva s možností opečení špekáčku, to vše za přívětivé ceny trnovského krčmaře.
Fotodokumentaci naleznete zde.

• PŘEJEME VŠEM TRNOVANŮM KRÁSNÉ A POHODOVÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY, mnoho spokojenosti, úsměvů a sluníčka, jak na Vašich zahrádkách, tak i uvnitř Vašich srdcí. Vaše OS

• Zveme Vás v sobotu 26.4.2014 od 10:00 do 13:00 hod na akci Zemetáme si před vlastním prahem. Více najdete zde.

• Dne 16.4.2014 jsme rozeslali všem občanům naše stanovisko k obdrženým zálohovým fakturám s doporučením, jak postupovat v současné situaci. Stanovisko naleznete zde.

• Dne 9.4.2014 jsme zaslali zastupitelstvu obce Trnová dopis popisující seznam nezodpovězených dotazů a úkolů za období spolupráce. Dopis naleznete zde.

• Dne 17.3.2014 jsme zaslali podnět na Generální finanční ředitelství kvůli prověření právnosti a opodstatněnosti stanovení ceny vodného a stočného v Trnové na rok 2014. Podnět naleznete zde.

• 24.2.2014 OS Brdy ČR odeslalo představitelům majitele a provozovatele infrastruktur v Trnové dopis o neakceptaci zvýšení ceny vodného a stočného v Trnové na rok 2014 a s požadavkem na stanovení reálné ceny a požadavkem o převedení infrastruktur na obec Trnová. Dopis naleznete zde.

• Ve středu 5. února 2014 proběhlo v prosorách Trnovké krčmy veřejné zasedání zastupitelstva obce Trnová, kterou svolal starosta obce Trnová a vedení OS Brdy ČR na základě obdrženého oznámení změny ceny vodného a stočného na rok 2014. Více v části Voda Trnová.

• Ve středu 22. ledna 2014 se uskutečnila na základě iniciativy OS BRDY ČR důležitá schůzka zástupců OS se starostou Mníšku pod Brdy a současně představitelem Svazku obcí Mníšeckého regionu Dr. Digrinem.  Schůzky se dále zúčastnil starosta Trnové Štefan Moravčík a starosta Klínce Ing. Jan Doubrava.  Hlavními tématy schůzky byly možnosti a podmínky připojení Trnové a Klínce na plánovaný vodovodní přivaděč Baně – Mníšek. Více na stránkách Vstup do Svazku obcí mníšeckého regionu.

• Na začátku roku 6.1.2014 je stav Petice občanů Trnové k zastupitelům Trnové ve stádiu, kdy občané obdrželi odpověď zastupitelstva o obecných důvodech, proč jednotlivé naše požadavky oni nemohou realizovat. OS vyzvalo zastupitelstvo, aby bezpodmínečně konalo dle bodů Petice, požádalo o společné jednání a současně podniká konkrétní kroky pro splnění požadavku Petice. Více v části Voda Trnová.

• Občanské sdružení  >>Brdy ČR - žijme lépe!<<  přeje všem Trnovanům, návštěvníkům našeho webu, čtenářům Trnovské cikády, podporovatelům, sympatizantům a vůbec všem slušným lidem bez ohledu na délku pobytu v Trnové jen to nejlepší do nadcházejícího roku 2014, mnoho zdraví, úspěchů, tvůrčího elánu a spokojenosti... a samozřejmě zdárné vyřešení bolestivých problémů s vodou a infrastrukturou, o což se již celý rok společným úsilím snažíme...
Při této příležitosti Vám nabízíme možnost připojit se k nám a navštívit ohňostroj v Jílovišti v pondělí 30.12.2013 od 19 hod. na fotbalovém hřišti dr. Nekoly. Na pěší tůru se vydáme z kulaťáku v Trnové v 18.15. Všichni jste vítáni.
Současně Vám zasíláme milé pozvání od p. Ivana Pilipa, který zve Trnovany na silvestrovský večer, který začíná 31.12.2013 v 19 hod. na zámku Trnová. Pozvání platí jak formou celovečerní účasti za podmínek uvedených v pozvánce, tak formou individuální či pouze možnosti několika skleniček v příjemném prostředí trnovského zámku se svými sousedy a známými.
V každém případě přejeme všem úspěšné vykročení pravou nohou do roku 2014.

• V sobotu 9.11.2013 proběhla v Trnové podpisová akce za účelem Petice určené zastupitelstvu obce, aby obratem konalo ve věci připojení k přivaděči Baně-Mníšek a dalších. Více v části Voda Trnová.

• V pátek 25.10.2013 v 19:00 proběhla v Trnovské krčmě důležitá společná schůze občanů Trnové na téma aktuálního stavu a očekávaného vývoje v otázce pitné vody a odvodu odpadních vod. Více v části Voda Trnová.

• V pátek 11.10.2013 vyšlo historicky první číslo občasníku Trnovská Cikáda. Tento časopis bude informovat občany Trnové o zajímavostech a důležitých informacích z dění v obci. Časopis si zasloužil být umístěn pod samostatnou položkou v rámci vedlejšího MENU na pravé straně těchto stránek. Přejeme Vám příjemné čtení.

• V pátek 27.9.2013 se v Trnovské krčmě uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém byly, mimo jiné, projednány i otázky, které nás tíží už delší dobu.  Jednání se totiž  zúčastnili pánové pověření společností Reinwasser k provozování dodávky vody a odvodu odpadních vod. Více v části Voda Trnová.

• 21.8.2013: OS Brdy ČR docílilo úpravy smlouvy v akutních požadovaných bodech, je k dispozici k podpisu občanům NOVÁ SMLOUVA, kterou bude závazně podepisovat za Reinwasser společnost Eko-vac, subjekt přímo odpovědný za zpracování vody a odpadu. Smlouvy Vám budou předány osobně zástupce OS Brdy. Současně jsou ke stažení ZDE.

• 31.7.2013: OS Brdy ČR nechalo provést důkladnou  právní analýzu nových smluv na základě středečního setkání společnosti S.O.N.Y. a VHS Benešov, kde se jednalo o předání vodovodní a kanalizační infrastruktury do rukou společnosti Reinwasser s.r.o. Více v části Voda Trnová.

• Vzhledem k tomu, že se pan Kindler 24.7. 2013 s OS Brdy ČR nemohl sejít, avšak informoval písemně o konkrétních změnách v situaci s vodou, upřesňující informace o vývoji k 26.7. 2013 najdete v rubrice VODA TRNOVÁ. Také v příštích dnech po jednáních o vodě na Obecním úřadě v Trnové (31.7. 2013) budeme přinášet na našich webových stránkách podrobné informace o vývoji událostí a doporučení právníků sledujících zájmy našich občanů.

• Vzhledem k tomu, že do 1.8.2013 nahradí VHS Benešov nová společnost,  založená za tímto účelem panem Kindlerem, požádá OS Brdy ČR pana Kindlera o přátelské setkání. Na něm by vedení OS Brdy ČR společně se zástupci zastupitelstva obce chtěli specifikovat název a charakter nové společnosti, cenovou hladinu vodného a stočného, ujasnit si, na koho se obracet v případě doposud častých poruch dodávek vody, zejména pokud jde o její kvalitu. Taky bychom se rádi domluvili na formách kontaktu a komunikace s Eko-Vakem a Aqua Cleanem, kteří mají pro novou společnost pana Kindlera pracovat jako subdodavatelé.

• Občanské sdružení "Brdy ČR - žijeme lépe" opětovně požádalo MÚ Černošice a jeho oddělení vodního hospodářství o odpověď na otázky, související s opravou kanalizace v lokalitě Fišer za "kruhákem". Bezodkladnou opravu Vodárně Trnová osobně nařídil MÚ Černošice a vyzval Vodárnu Trnová k doložení odstraněné závady. Tu vodohospodářský úřad navíc označil jako riziko, ohrožující  podzemní vody, zdraví a majetek občanů. Vzhledem k tomu, že MÚ Černošice nekonal ani neodpověděl na naše urgence, podnikne OS Brdy ČR další administrativní kroky, směřující k restriktivním opatřením vůči nezodpovědným subjektům. Nejde o nic menšího, než o to, aby "jen" plnili to, co jim ukládají zákony a jejich pracovní náplň.

• Na setkání se starostou Jíloviště Ing. Dostálkem byly projednány formy další spolupráce při řešení problematiky odpadů, dopravy a zlepšení tváře obcí jednotnou grafickou úpravou poutačů a panelů reklamy. OS Brdy ČR se s Ing. Dostálkem shodlo i na postupu při osazení cesty z Trnové na rozcestí novými odpadkovými koši.

• Vedení Občanského sdružení "Brdy ČR - žijeme lépe" se setkalo na pracovní schůzce s představiteli občanů z Klínce. Ukázalo se, že máme velice podobné problémy, které můžeme řešit i společným úsilím a navíc se zde nabízí i možnost spoluúčasti na kulturních a společenských akcích v obou vesnicích.

• Pan Petr Mráz, dosavadní místopředseda našeho občanského sdružení "Brdy(ČR) -  žijme lépe",  požádal svým dopisem z 6.6.2013 o uvolnění z funkce. Své rozhodnutí zdůvodnil častými absencemi na schůzích vedení  z důvodů pracovní vytíženosti s přihlédnutím ke svým omezeným možnostem i do budoucna.
Vedení  našeho sdružení  vyjadřuje touto cestou poděkování panu Mrázovi za vše, co doposud pro nás vykonal. Současně vyjadřuje přesvědčení, že i do budoucna můžeme počítat s jeho zkušenostmi a radami, které se staly významným příspěvkem pro činnost občanského sdružení "Brdy(ČR)  -  žijme lépe".

• V Trnové se výrazně změnily poměry v souvislosti s novými vrty povolenými jako průzkumné vrty či v souvislosti s tzv. čištěním stávajících studen. Tyto vrty a úpravy studen prohlubováním mají jeden společný cíl - zajistit nelegálně zdroj pitné vody.
Tyto aktivity zapříčinily ztrátu vody ve stávajících studnách. Vodoprávní úřad Černošice připravuje právní opatření se zákazem všech vrtů a sankční postihy při neschválených aktivitách našich spoluobčanů.

S důvěrou nás kontaktujte.