Čeština :: Русский

Přehled aktivit v červnu 2015

Teprve souhrn aktivit odstartovaných objektivními rozbory a medializací pomáhá k řešení dlouholetého problému

1/ Tato situace nám pomáhá zvyšovat tlak napřímo a také přes media na majitele infrastruktur, spol. S.O.N.Y., a jejich zástupce, Ing.Ing.Mgr.Kubíka na předání infrastruktur obci.
2/ Dále jsme zajistili vyvolání jednání na Vodoprávním úřadě za účasti Obce Trnová a S.O.N.Y., aby vysvětlili, jak mohlo dojít k jakési ústní dohodě s obcí Trnová a nesplnění zásadní podmínky určené Reinwasseru pro provozování infrastruktury v obci - umístění sacího koše na vodu z okraje Vltavy doprostřed Vltavy. Obnovili jsme požadavky Petice z roku 2013 na dočasné napojení zdroje pitné vody ze zkolaudované studny Ali-Tradingu do vodojemu, která má dostatečnou výdatnost pro aktuální odběry a hlavně dobrou kvalitu - do doby vybudování přípojky Přivaděče Baně-Mníšek, nebo okamžité zahájení prací s přesunem sacího koše plus pokutu za nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu.
3/ Vyžádali jsme pro občany od Zastupitelstva obce písemně dle zákona č. 106/99 Sb. informace o aktuálním stavu a vývoji s vymáhaním vlastnicví infrastruktur v obci od S.O.N.Y. a hlavně o situaci a datumech dalších kroků s přípravou a realizací odbočky Přivaděče do Trnové. Budeme požadovat zpřístupnění vždy aktuálního stavu jednání a termínu kroků s Přivaděčem tak, aby byl jasný reálný termín spuštění dodávky pitné vody z Přivaděče v Trnové. Současný námi odhadovaný skluz jenom v přípravě dokumentace je 12 měsíců. Není nám známá žádná aktivita pro získání dotačního titulu pro výstavbu odbočky Přivaděče, ani skutečnost, že obec disponuje financemi pro tuto výstavbu. Jediná informace se týká rozdělení výstavby společného projektu Klínec+Trnová na samostatný projekt Klínec, který je aktivní a projekt Trnová, o kterém nejsou žádne informace.
4/ Současná medializace situace v Trnové vyvolala zájem Policie ČR, která nás požádala o podání detailního vysvětlení vzniku, průběhu a aktuálního stavu v Trnové. Na základě tohoto podání vysvětlení je definované podezření z několika tresních činů, které bude předmětem šetření Kriminální policie a následně místně příslušného soudu.
5/ Jednání Ing.Ing.Kubíka neodpovídá dle našeho názoru morálnímu kodexu Advokátní komory ČR, budeme požadovat prošetření a případnou odpovědnost za toto jednání.
6/ Společnost Eko-Vak vstoupila do spolupráce s provozováním infrastruktur v Trnové pod hlavičkou Reinwasser vědomě, znala skutečnosti, kdo je majitel, kdo je vedený jako jednatel a jako jediná souhlasila s vlastním provozováním bez investice cca 8 mil. Kč, kterou žádaly všechny zbylé oslovené firmy pro garantování dodávky kvalitní pitné vody v Trnové. Zástupce Eko-Vak připravil vstupní data pro tvorbu ceny  VaS v Trnové tak, aby cena za VaS od nás odběratelů pokryla provoz a opravy infrastruktur. Specializovaný finanční úřad pod Generálním finančním ředitelstvím, kam jsme poslali obsáhlou stížnost na kvalitu a cenu vody tento měsíc uzavírá dlouhé šetření a následně si bere další čas na analýzu a vyhodnocení. Při naší intenzivní osobní komunikaci se zástupcem SFU a jeho pravidelném informování o všech nových skutečnostech v Trnové, věříme v objektivní výsledek jejich šetření.
7/ Máme domluvené zastupování občanů Trnové ve věci kvality a ceny vody právní kanceláří s hlubokou znalostí problematiky a tím garancí nejnižší ceny v případě, že zastupitelstvo obce nebude schopné a ochotné nás v této věci zastupovat. Tato otázka se stává zvláště dnes vysoce aktuální a doporučujeme začít řešit vymáhání odškodného za zdravotní problémy (objevily se případy těžké újmy v prevděpodobné souvislosti s kvalitou vody), dále kompenzace za závadnou vodu a vrácení pěněz uhrazených za pitnou vodu v Trnové. Zájemci o právní zastupování nás prosím kontaktujte písemně nebo telefonicky.
8/ Žádali jsme důrazně zastupitelsvo obce několikrát písemně o zajištění kontroly kvality dodávané pitné vody v Trnové. Jednak je neustále porušovaná zákonná informační povinnost odpovědět do 30 dnů (v případě Trnové nejčastěji žádné odpovědi), ale hlavně má zastupitelstvo odpovědost za zdraví svých občanů. Místo převzetí odpovědnosti zastupitelstva za dlouhodobý a také akutní stav, důsledného řešení tohoto stavu, sjednávání nápravy, nám postupuje jakousi omluvu společnosti Reinwasser... Omluvu za tento dlouhodobý a vážný problém nepřijímáme.