Čeština :: Русский

Výzva: Zametáme si před svým prahem

Vážení členové občanského srdužení a obyvatelé obce Trnová u Jíloviště,

také se Vám nelíbí přijíždět domů přes smetiště?
Také Vám se Vám dělá nevolno, z toho, co vše můžete vidět kolem cesty lesem od rozcestí silnice vedoucí z Jíloviště do Klínce?
Také se cítíte trapně když svým přátelům a známým popisujete, jak se k Vašemu opečovávanému domu dostanou?
Pokud Vaše pocity jsou jenom trochu podobné těm našim, pojďme všichni s humorem a dobrou náladou věnovat 2–3 hodiny příštího sobotního dopoledne úklidu toho necelého kilometru  silnice.
Rozhodli jsme se vyhlásit na sobotu, 27. dubna 2013, od 10:00 do 13:00 hod. akci:

Zametáme si před svým prahem

Nejedná se rozhodně o nechvalně proslulou Akci "Z", neboť při tomto "zametání" nelze získat žádné politické plusové body, ani žádné materiální výhody.
Jediné, co lze získat, je dobrý pocit, že budeme alespoň chvíli žít v relativní čistotě, a že nebudeme muset čekat s pozváním svých známých do Trnové na dobu až zase napadne milosrdný sníh, který na pár dnů to neřádstvo schová...
Máte skeptické pocity?
Že to nejsme my, kdo ty odpadky a harampádí u té cesty odhazuje?
To jistě ne, o tom nelze pochybovat. Stejně tak by ale bylo naivní domnívat se, že naši "čiperní" spoluobčané se někdy postarají o úklid toho, co stačili odházet cestou do Trnové.
Že pozemky patří do katastru obce Jíloviště a že to tedy není náš problém?
Ano i ne, pozemky patří do katastrálního území obce Jíloviště, ale špína je před naším domem...
Že pozemky mají konkrétní majitele, které lze dohledat a posléze přinutit k úklidu jejich pozemků?
Ano, z větší části je to pravda, ale také víme, že administrativní proces vynucení úklidu je tak zdlouhavý, že by se nejspíše do příštího sněhu nestihl...
Navíc určitě můžeme naši úklidovou akci dokumentovat a posléze využít k většímu nátlaku na příslušné instituce k vyřešení této situace...,
ale také na to, aby silnice byla označena na obou koncích výstražnými tabulkami s oznámením, že pachatelé nepovolené skládky odpadu budou trestáni podle zákona...
Pokud se tedy rozhodnete věnovat svůj čas tomtuo úklidu, potom Vás všechny rádi uvidíme.

Sejdeme se v 10.00 hod. u Borové, odkud zajistíme kyvadlovou dopravu k příslušným úsekům a zpětně také dopravu pytlů s odpadem do kontejnérů.

Obec naproti tomu zajistí pytle na třídění odpadu a eventuální nákladní dopravu na objemný odpad.

Na vzájemnou spolupráci se těší
výbor Občanského sdružení "BRDY(ČR)  - žijme lépe"